(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Không xuất sắc về diện mạo, ngoại hình, cũng không phải là người thông minh, tài giỏi, có tính cách nhu mỳ,...