Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Thông tin về hai diễn viên nổi tiếng xứ Hàn Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ kết hôn vào cuối tháng 10 năm nay đang làm dậy sóng cộng đồng mạng. Và còn đặc biệt...