(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Phi thương bất phú”, muốn giàu thì phải kinh doanh, song không phải ai dấn thân vào lĩnh vực này cũng đều thành...