(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng cô hồn làm một tháng cực xui, có cả danh sách những việc đại kỵ không...