(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Những giấc mơ thường không phải là điều ngẫu nhiên, cũng không đơn thuần chỉ là sự hồi tưởng, tái hiện...