(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});   Trái tim không phải là thứ muốn nắm giữ là nắm giữ được, nhất là trái tim đàn ông. Nhưng nó khi gặp...