(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trong tâm lý 12 con giáp, hầu như con giáp nào cũng lo sợ khi tháng cô hồn đến, bởi tháng này vốn “có tiếng”...