(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thiên Đỉnh Ma Kết luôn có một quan niệm rằng có thể đi đường nào cũng được, dù có vất vả hay khổ cực...