(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Bạn có phải là người có não cá vàng, nói trước quên sau hay không? Muốn biết chỉ số não cá vàng của bạn...