(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Lễ Vu Lan là một ngày lễ lớn trong tín ngưỡng tâm linh của người Việt Nam. Lễ Vu Lan được tổ chức vào ngày...