(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Nốt ruồi son được cho là nốt ruồi cát, tốt hơn so với nốt ruồi đen, đem lại nhiều may mắn cho chủ nhân....