(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai bị coi như một hành động giết người. Tuy nhiên có nhiều người mẹ vì hoàn...