(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Những thói hư tật xấu ai cũng có bởi chẳng ai là người hoàn hảo cả. Nhưng khi biết những thói hư tật xấu...