(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Niềm tin là thứ rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng đôi khi bạn lại đánh mất nó, hoặc một sự kiện gì đó...