(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Thượng Đế đã tạo ra người mẹ ra sao? Đó là một tạo vật phức tạp, có sức chịu đựng ghê gớm, sờ vào...