Nhân quả báo ứng, thiện ác hữu báo là điều bạn luôn phải ghi nhớ và tâm niệm trong lòng bởi bất kỳ việc gì bạn làm ở thế giới này cũng có ảnh hưởng rất lớn

Xem Thêm