Trong giáo lý nhà Phật có dạy: Tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của đời người. Đức Phật từng ví cha mẹ như hai vị Phật trong nhà là Phật Thích Ca và...

Xem Thêm