Tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của đời người. Bất hiếu với cha mẹ sẽ gây ra những nghiệp báo rùng rợn. Dưới đây là dẫn chứng quả báo của tội bất hiếu.

Xem Thêm