Trái tim không phải là thứ muốn nắm giữ là nắm giữ được, nhất là trái tim đàn ông. Nhưng nó khi gặp phải các cung hoàng đạo này, nó dường như chẳng...

Xem Thêm