Vào mỗi ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm người Việt Nam có phong tục thực hiện những  nghi lễ tâm linh cần thiết để sở cầu may mắn và bình an cho bản thân...

Xem Thêm