Vạn phần bạn đừng bao giờ có ý định tự sát, đừng vì chút chuyện khó khăn trước mắt hay chuyện không vừa ý mà tự sát hủy hoại bản thân mình. Phải hiểu:...

Xem Thêm