Thiên Đỉnh Ma Kết luôn có một quan niệm rằng có thể đi đường nào cũng được,dù có vất vả hay khổ cực họ cũng nhất định phải thành công bằng mọi giá .

Xem Thêm