Nhìn mặt đoán tính cách là một trong những phương pháp mà người xưa hay dùng để chọn người. Người xưa có câu " xem mặt mà bắt hình dong quả thật không sai.

Xem Thêm