Đêm qua trong giấc mơ bạn thấy hiện lên những con số, đồ vật, con vật liên quan đến con số. Không biết giấc mớ đến những con số đó thì mang ý nghĩa gì

Xem Thêm