Bạn có phải là người có não cá vàng, nói trước quên sau hay không?Muốn biết chỉ số não cá vàng của bạn như thế nào, hãy đo độ đãng trí của bạn là bao nhiêu

Xem Thêm