Giao du với kẻ tiểu nhân nhẹ thì sẽ tổn thất lớn, còn nặng thì mang họa diệt thân vì vậy, biết cách xem tướng để nhận diện kẻ tiểu nhân là cực kì cần thiết.

Xem Thêm