Đời người… như thế nào là đủ? Đời người cần nhất là sức khỏe, một mái nhà và một người bạn; còn tiền bạc, trí tuệ,… chỉ cần một chút là đủ.

Xem Thêm