Chuột rút là hiện tượng phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, các nhà tử vi đã dựa vào hiện tượng này để dự báo điềm lành dữ qua thời điểm bị chuột rút.

Xem Thêm