Tử vi tuần – Dự đoán tử vi  tuần mới của 12 con giáp từ ngày 19/03 đến 25/03/2018: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, những điều cần chú ý về công danh, sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên của các con giáp trong tuần mới.

tu-vi-tuan-19-03-den-25-03-2018-cua-12-con-giap

T vi tun tng quát:

12 con giáp cần chú ý: thứ hai xung tuổi Thìn, thứ ba xung tuổi Tỵ, thứ tư xung tuổi Ngọ, thứ năm xung tuổi Mùi, thứ sáu xung tuổi Thân, thứ bảy xung tuổi Dậu, chủ nhật xung tuổi Tuất. Lời khuyên: người tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Sửu cần cẩn thận vì có tiểu nhân hãm hại, hao tổn tiền bạc và vận đào hoa xấu đeo bám trong tuần. Ngày xung kỵ là ngày không nên thực hiện những việc lớn, như thứ hai xung tuổi Thìn, người tuổi Thìn không nên làm những việc trọng đại

Bảng vàng may mắn trong tuần cho 12 con giáp: Sự nghiệp vượng nhất: tuổi Mùi. Tài vận phát nhất: tuổi Ngọ. Vận đào hoa sáng nhất: tuổi Dần.

Dự đoán tuần mới chi tiết cho 12 con giáp:

Dự đoán tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người tuổi Tý:

Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm.

 • Sự nghiệp: Công việc của con giáp này cơ bản ổn định.
 • Tài vận: tình hình tài chính bình thường, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
 • Tình cảm: chuyện tình cảm đi xuống.
 • Sức khỏe: chú ý đến tim.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Dần, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ.

Lời khuyên: nên điều chỉnh lại mọi việc.

Tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Sửu:

Vận thế chung: 4.0 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 3.9 điểm. Tài vận: 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm.

 • Sự nghiệp: có nhiều biến động.
 • Tài vận: tình hình tài chính không tốt, hao tiền tốn của.
 • Tình cảm: cần thận trọng trong các mối quan hệ khác giới.
 • Sức khỏe: chú ý đến hệ hô hấp.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu.

Lời khuyên: đề phòng các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp

Tử vi hàng tuần từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Dần:

Vận thế chung: 4.5 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.9 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm.

 • Sự nghiệp: có nhiều tin vui trong công việc.
 • Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, suôn sẻ.
 • Tài vận: tài vận vượng phát, có thể thử bỏ ra một số tiền nhỏ để đầu tư.

Lời khuyên: sức khỏe là quan trọng nhất.

Xem bói tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Mão:

Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 3.5 điểm. Sức khỏe: 4.0 điểm.

 • Sự nghiệp: bỏ ra nhiều công sức nhưng kết quả thu lại không được bao nhiêu.
 • Tình cảm: chuyện tình cảm không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
 • Tài vận: thất thoát tiền nong, không nên bỏ tiền ra đầu tư.
 • Sức khỏe: đề phòng bệnh cũ tái phát.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Dậu, tiểu nhân tuần này: tuổi Sửu.

Lời khuyên: nên có sự điều chỉnh lại mọi việc

Tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Thìn:

Vận thế chung: 3.5 điểm. Sự nghiệp: 3.8 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 3.9 điểm. Sức khỏe: 4.0 điểm.

 • Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng, công việc có nhiều trở ngại.
 • Tài vận: tình hình tài chính bình thường.
 • Sức khỏe: chú ý đến tim.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Dần, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn.

Lời khuyên: nên đi kiểm tra sức khỏe.

Xem tử vi tuần này từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Tỵ:

Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe; 4.2 điểm.

 • Sự nghiệp: có tiến triển tốt đẹp.
 • Tài vận: nhận được tin vui về chuyện tiền bạc.
 • Tình cảm: mọi sóng gió trong tình cảm đã qua.
 • Sức khỏe: chú ý đến chân, tay.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Tý, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu.

Lời khuyên: không nên quá kích động trong mọi việc.

Bói bài tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Ngọ:

Vận thế chung: 4.9 điểm. Sự nghiệp: 4.7 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận; 4.9 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm.

 • Sự nghiệp: sự nghiệp khởi sắc, công việc tiến triển khả quan.
 • Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
 • Tài vận: tài vận vượng phát, cân nhắc trước khi đầu tư.
 • Sức khỏe: tinh thần dễ bị kích động.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn.

Lời khuyên: nên bình tĩnh trong mọi việc

Dự đoán tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Mùi:

Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm.

 • Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ trong công việc. Tài vận: tình hình tài chính tốt, có thêm khoản thu.
 • Tình cảm: có nhiều tin vui.
 • Sức khỏe: lưu ý bệnh cũ tái phát.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Dần.

Lời khuyên: nên đi kiểm tra sức khỏe.

Tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Thân:

Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm.

 • Sự nghiệp: công việc cơ bản ổn định. Tài vận: tình hình tài chính khá, cân nhắc trước khi đầu tư.
 • Tình cảm: chuyện tình cảm ngọt ngào, có nhiều tin vui.
 • Sức khỏe: lưu ý hệ hô hấp.
 • Quý nhân tuần này; tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Mão.

Lời khuyên: nên khiêm tốn trong mọi việc

Tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Dậu:

Vận thế chung; 4.2 điểm. Sự nghiệp: 4.2 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm.

 • Sự nghiệp: có tiến triển tốt. Tài vận: cẩn thận với các nguồn thu phụ bên ngoài.
 • Tình cảm: chuyện tình cảm không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
 • Sức khỏe: chú ý các bệnh cấp tính.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Dậu, tiểu nhân tuần này: tuổi Thân.

Lời khuyên: gặp vận “Hại Thái Tuế” nên mọi việc cần thận trọng

Tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Tuất:

Vận thế chung: 4.1 điểm. Sự nghiệp: 4.1 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm.

 • Sự nghiệp: cần sắp xếp lại công việc. Tình cảm: không phát sinh vấn đề gì đặc biệt.
 • Tài vận: có thêm nhiều khoản thu.
 • Sức khỏe: chú ý đến dạ dày.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Tuất.

Lời khuyên: năm tuổi nên cần cẩn thận trong mọi việc.

Tử vi tuần mới từ ngày 19/03 đến 25/03/2018 của người Tuổi Hợi:

Vận thế chung: 4.5 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điểm. Tình cảm: 4.6 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm.

 • Sự nghiệp: tiếp tục nhận được nhiều tin vui. Tình cảm: chuyện tình cảm cơ bản ổn định.
 • Tài vận: có thêm nhiều tin vui về tiền bạc, có thể bỏ tiền ra đầu tư.
 • Sức khỏe: lưu ý đến an toàn giao thông.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Tỵ.

Lời khuyên: nên sắp xếp lại mọi việc.

 (Bài viết ch mang tính tham kho cho bn đc)

Xem chi tiết tu vi 2018 của 12 con giáp tại đây