Cưới xin là việc trọng đại trong cuộc đời của mỗi bạn nữ nên việc xem ngày kết hôn vô cùng quan trọng. Vậy nữ 2001 cưới năm 2024 được không? Cưới tháng nào tốt? Ngày nào tốt cho tuổi Tân Tỵ? Cùng tìm hiểu trong bài phân tích và chia sẻ chi tiết sau đây của chúng tôi.

Nữ 2001 cưới năm 2024 có được không?

Việc xác định độ tuổi lý tưởng để kết hôn luôn là một thách thức. Theo quy định của pháp luật và quan điểm truyền thống, nữ 2001 sẽ hoàn toàn phù hợp để kết hôn vào năm 2024. Lúc này, họ đã đủ tuổi và trưởng thành, sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm gia đình.

Theo quan điểm phong thủy và tử vi, phụ nữ sinh năm 2001 nên tránh kết hôn trong những năm tuất, vì được coi là rất kỵ. Năm 2024, là năm giáp thìn, nên là một thời điểm thuận lợi. Tuy nhiên, khi tính cả tuổi mụ, nữ 2001 sẽ 24 tuổi vào năm 2024, và tuổi này không xung khắc với kim lâu, nên cũng là một thời điểm phù hợp để kết hôn. Do đó nếu như kết hôn vào năm 2024 thì các bạn nữ có thể xem xét.

Nữ 2001 cưới năm 2024 có được không?

Nữ 2001 cưới năm 2024 có được không?

Ngày tốt kết hôn trong năm 2024 cho tuổi nữ tuổi Tân Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy trong năm 2024 sẽ có những ngày tốt để thực hiện cưới hỏi như sau:

Ngày tốt kết hôn trong tháng 1

Thứ hai, ngày 1/1/2024 tức ngày 20/11/2023 Âm lịch

 • Đây là ngày GIÁP TÝ, tháng GIÁP TÝ, năm QUÝ MÃO
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 25/1/2024 tức ngày 15/12/2023 Âm lịch

 • Đây là ngày MẬU TÝ, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
 • Ngày này chính là ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 27/1/2024 tức ngày 17/12/2023 Âm lịch

 • Đây là ngày CANH DẦN, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt kết hôn trong năm 2024 cho tuổi nữ tuổi Tân Tỵ

Ngày tốt kết hôn trong năm 2024 cho tuổi nữ tuổi Tân Tỵ

Ngày tốt kết hôn trong tháng 2

 • Thứ năm, ngày 8/2/2024 tứcngày 29/12/2023 Âm lịch
 • Ngày này chính là ngày NHÂM DẦN, tháng ẤT SỬU, năm QUÝ MÃO
 • Đây là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 3

 • Thứ năm, ngày 21/3/2024 tức ngày 12/2/2024 Âm lịch
 • Ngày này chính là ngày GIÁP THÂN, tháng ĐINH MÃO, năm GIÁP THÌN
 • Đây là ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 4

Thứ năm, ngày 18/4/2024 tức ngày 10/3/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày NHÂM TÝ, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59).

Thứ bảy, ngày 20/4/2024 tức ngày 12/3/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày GIÁP DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 5

Thứ năm, ngày 2/5/2024 tức ngày 24/3/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày BÍNH DẦN, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY  để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Thứ năm, ngày 9/5/2024 tức ngày 2/4/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày QUÝ DẬU, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 6

Chủ nhật, ngày 2/6/2024 tức ngày 26/4/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày ĐINH DẬU, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59).

Thứ tư, ngày 26/6/2024 tức ngày 21/5/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày TÂN DẬU, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 7

Thứ tư, ngày 3/7/2024 tức ngày 28/5/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày MẬU THÌN, tháng CANH NGỌ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 31/7/2024 tức ngày 26/6/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày BÍNH THÂN, tháng TÂN MÙI, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 10

 • Thứ tư, ngày 23/10/2024 tức ngày 21/9/2024 Âm lịch
 • Đây là ngày CANH THÂN, tháng GIÁP TUẤT, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59).

Ngày tốt kết hôn trong tháng 12

Thứ hai, ngày 2/12/2024 tức ngày 2/11/2024 Âm lịch

 • Đây là ngày CANH TÝ, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm, ngày 26/12/2024 tức ngày 26/11/2024 Âm lịch

Xem thêm: Tin MU 12/9: HLV Ten Hag bị quỷ đỏ cấm mua cầu thủ Barca

Xem thêm: Tử vi ngày 10/12/2022 tuổi Tý: 1 ngày khá chật vật

 • Đây là ngày GIÁP TÝ, tháng BÍNH TÝ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày này chính là ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY để cưới hỏi gồm có: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59).

Trên đây là một số thông tin liên quan đến việc tìm hiểu nữ 2001 cưới năm 2024 được không? Hy vọng những thông tin mà chiemtinh.net chia sẻ đã giúp bạn hiêu rõ hơn về chủ đề xem bói tình duyên này.