Tử vi tuần – Dự đoán tử vi  tuần mới của 12 con giáp từ ngày 23/04 đến 29/04/2018: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, những điều cần chú ý về công danh, sự nghiệp, tiền bạc và tình duyên của các con giáp trong tuần mới.

tu-vi-12-con-giap-tuan-tu-23-04-den-29-04-2018

Tử vi tuần tổng quát:

12 con giáp cần chú ý: thứ hai xung tuổi Mão, thứ ba xung tuổi Thìn, thứ tư xung tuổi Tỵ, thứ năm xung tuổi Ngọ, thứ sáu xung tuổi Mùi, thứ bảy xung tuổi Thân, chủ nhật xung tuổi Dậu.

Lời khuyên: tuần này những người tuổi Mão, tuổi Thân, tuổi Tý cần cẩn thận vì có tiểu nhân hãm hại, hao tổn tiền bạc, vận đào hoa xấu đeo bám. Ngày xung kỵ không nên làm những việc lớn, như thứ hai xung tuổi Mão, thì người tuổi Mão không nên thực hiện những việc trọng đại trong ngày này.

Bảng vàng may mắn trong tuần của 12 con giáp: Sự nghiệp vượng nhất: tuổi Tỵ, Tài vận phát nhất: tuổi Dần. Vận đào hoa sáng nhất: tuổi Sửu

Dự đoán tuần mới chi tiết cho 12 con giáp:

Dự đoán tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người tuổi Tý:

Vận thế chung: 3.7 điểm. Sự nghiệp: 4.1 điểm. Tình cảm: 3.2 điểm. Tài vận: 4.1 điểm. Sức khỏe: 4.2 điểm.

 • Sự nghiệp: con giáp này gặp chút rắc rối trong công việc.
 • Tài vận: tình hình tài chính bình thường.
 • Tình cảm: đi xuống, vận đào hoa xấu đeo bám.
 • Sức khỏe: chú ý bệnh cũ tái phát.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Dậu, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ.

Lời khuyên: nên sắp xếp lại mọi việc.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Sửu:

Vận thế chung: 4.7 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.8 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.7 điểm.

 • Sự nghiệp: có quý nhân phù trợ.
 • Tài vận: tình hình tài chính sáng sủa, có thêm khoản thu.
 • Tình cảm: chuyện tình nồng thắm.
 • Sức khỏe: cẩn thận tránh vấp ngã.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Hợi.

Lời khuyên: cẩn thận khi đi lại.

Tử vi hàng tuần từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Dần:

Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.7 điểm. Tình cảm: 4.3 điểm. Tài vận: 4.8 điểm. Sức khỏe: 4.8 điểm.

 • Sự nghiệp: khởi sắc bừng bừng, làm một thu hai.
 • Tình cảm: có nhiều tin vui.
 • Tài vận: có thêm nhiều khoản thu, tiền bạc rủng rỉnh, nên tiếp tục đầu tư kiếm lời.
 • Sức khỏe: chú ý sức khỏe người thân trong gia đình.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Tuất, tiểu nhân tuần này: tuổi Thìn.

Lời khuyên: nên quan tâm đến người thân

Xem bói tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Mão:

Vận thế chung: 4.0 điểm. Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận; 4.0 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm.

 • Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng.
 • Tình cảm: có chút rắc rối nhỏ trong chuyện tình cảm.
 • Tài vận: hao tổn tiền nong.
 • Sức khỏe: chú ý đến sức khỏe người già, trẻ nhỏ trong gia đình.
 • Quý nhân tuần này : tuổi Tý, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ.

Lời khuyên: nên sắp xếp lại mọi việc.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Thìn:

Vận thế chung: 4.4 điẻm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.5 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.4 điểm.

 • Sự nghiệp: tương đối suôn sẻ.
 • Tình cảm: không phải lo lắng vể chuyện tình cảm.
 • Tài vận: có thêm khoản thu.
 • Sức khỏe: chú ý hệ tiết niệu.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Tỵ, tiểu nhân tuần này: tuổi Thân.

Lời khuyên: xung Thái Tuế nên cần điều chỉnh lại mọi việc

Xem tử vi tuần này từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Tỵ:

Vận thế chung: 4.8 điểm. Sự nghiệp: 4.6 điểm. Tình cảm: 4.6 điểm. Tài vận: 4.6 điểm. Sức khỏe: 4.8 điểm.

 • Sự nghiệp: làm một thu ba.
 • Tài vận: tiền bạc rủng rỉnh suốt tuần.
 • Tình cảm: có nhiều tin vui về tình cảm. Sức khỏe: chú ý đến giấc ngủ.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Mão, tiểu nhân tuần này: tuổi Dần.

Lời khuyên: không nên thức quá khuya.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Ngọ:

Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận: 4.2 điểm. Sức khỏe:4.4 điểm.

 • Sự nghiệp: đề phòng tiểu nhân hãm hại.
 • Tình cảm: cần có sự điều chỉnh nhỏ trong tình cảm.
 • Tài vận: cơ bản ổn định.
 • Sức khỏe: lưu ý bệnh cũ tái phát.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Hợi, tiểu nhân tuần này: tuổi Tý.

Lời khuyên: tuần này không nên tham gia vào những việc quá mao hiểm và mới lạ

Dự đoán tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Mùi:

Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.1 điểm. Tài vận: 4.4 điểm. Sức khỏe: 4.6 điểm.

 • Sự nghiệp: có quý nhân giúp đỡ, làm một thu hai.
 • Tài vận: nguồn thu phụ có thêm nhiều khoản thu.
 • Tình cảm: tiến triển khả quan.
 • Sức khỏe: chú ý sức khỏe người già trẻ nhỏ trong gia đình.

Lời khuyên: Phá Thái Tuế nên cần sắp xếp lại mọi việc.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Thân:

Vận thế chung: 3.5 điểm. Sự nghiệp: 4.0 điểm. Tình cảm: 4.2 điểm. Tài vận; 3.3 điểm. Sức khỏe: 4.1 điểm.

 • Sự nghiệp: tiếp tục đi xuống, có tiểu nhân hãm hại.
 • Tình cảm: chuyển biến xấu. Tài vận: hao tài tốn của.
 • Sức khỏe: chú ý đến tim.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Tỵ, tiểu nhân tuần này: tuổi Dậu.

Lời khuyên: đề phòng tiểu nhân đâm sau lưng.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Dậu:

Vận thế chung: 4.4 điểm. Sự nghiệp: 4.4 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm.

 • Sự nghiệp: cơ bản ổn định.
 • Tài vận: cẩn thận với nguồn thu phụ.
 • Tình cảm: có nhiều tin vui.
 • Sức khỏe: chú ý sức khỏe khi đi dã ngoại.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Sửu, tiểu nhân tuần này: tuổi Ngọ.

Lời khuyên: cần cẩn thận trong mọi việc.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Tuất:

Vận thế chung: 4.5 điểm. Sự nghiệp: 4.5 điẻm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.5 điểm. Sức khỏe: 4.5 điểm.

 • Sự nghiệp: có quý nhân dẫn đường chỉ lối.
 • Tình cảm: cơ bản ổn định.
 • Tài vận: tình hình tài chính sáng sủa.
 • Sức khỏe: lưu ý hệ hô hấp.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Tỵ, tiểu nhân tuần này: tuổi Thân.

Lời khuyên: cẩn thận trong năm tuổi.

Tử vi tuần mới từ ngày 23/04 đến 29/04/2018 của người Tuổi Hợi:

Vận thế chung: 4.3 điểm. Sự nghiệp: 4.3 điểm. Tình cảm: 4.4 điểm. Tài vận: 4.3 điểm. Sức khỏe: 4.3 điểm.

 • Sự nghiệp: tiến triển khả quan.
 • Tình cảm: không phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
 • Tài vận: tình hình tài chính khá. Sức khỏe: nên tăng cường rèn luyện sức khỏe.
 • Quý nhân tuần này: tuổi Mùi, tiểu nhân tuần này: tuổi Mão.

Lời khuyên: sức khỏe là quan trọng nhất.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo cho bạn đọc)

Xem chi tiết tu vi 2018 của 12 con giáp tại đây