Sự yêu thương thầm lặng – Video ý nghĩa. Đó là bài học về cuộc sống về những thứ liên quan đến đạo đức con người và sự hi sinh thầm lặng của người cha, người mẹ cho con cái mà chúng ta lại không biết. Qua video này bạn có thể cảm nhận được những thứ thiêng liêng nhất mà cha mẹ và những người trên đã làm với ta.