(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trong giáo lý nhà Phật có dạy: Tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của đời người. Đức Phật từng ví cha...