(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Việc phải đi học hay làm xa nhà, khiến bạn không thể tránh khỏi việc phải ở chung, sinh hoạt hoạt chung cùng...