(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chuột rút là hiện tượng phản ứng tự nhiên của cơ thể. Tuy nhiên, các nhà tử vi đã dựa vào hiện tượng này...