Theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai bị coi như một hành động giết người. Tuy nhiên có nhiều người mẹ vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải nạo phá thai. Trong tâm...

Xem Thêm