Trái tim không phải là thứ muốn nắm giữ là nắm giữ được, nhất là trái tim đàn ông. Nhưng với các cung hoàng đạo này, trái tim đàn ông hoàn toàn dễ trói buộc

Xem Thêm