Tháng cô hồn theo quan niệm tâm linh là tháng Quỷ Môn Quan mở cửa, ma quỷ tìm về chốn dương gian để quấy nhiễu, sách lối người còn sống. Để bảo vệ bản...

Xem Thêm