Theo phong tục, nhân dân ta đều cúng rằm và mồng một hàng tháng. Đây là tục không nhà nào là không cúng.Văn khấn tổ tiên ngày rằm, mồng một như thế nào?

Cúng rằm mùng 1 hàng tháng thế nào cho đúng? Đi lễ chùa ngày rằm mùng 1 cần lưu ý những nghi lễ tâm linh nào? Bài văn khấn cúng mùng 1 và rằm hàng tháng.

Xem Thêm