By

Theo phong tục, nhân dân ta đều cúng rằm và mồng một hàng tháng. Đây là tục không nhà nào là không cúng. Vậy văn khấn tổ tiên ngày rằm, mồng một như thế nào?...

Vào mỗi ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm người Việt Nam có phong tục thực hiện những  nghi lễ tâm linh cần thiết để sở cầu may mắn và bình an cho bản thân...

Xem Thêm