Hàng năm tới ngày 23/12 (hay còn gọi là 23 tháng chạp) theo nghi lễ truyền thống mọi người sẽ làm mâm cơm tiễn ông Công ông Táo về trời tâu với Ngọc Hoàng. Vậy rước ông Táo về nhà ngày nào.

Ông Công, ông Táo lên trời báo cáo thỉnh thị Ngọc Hoàng trong 7 ngày từ ngày 23 tháng Chạp đến ngày 30 tháng Chạp, những năm lịch âm không có ngày 30 tháng Chạp thì làm lễ đón và văn khấn ông công ông táo về vào ngày 29 tháng Chạp.

Đôi khi nhiều gia đình không thể định rõ ngày cụ thể để đón ông Công ông Táo về nhà do công việc đầu năm trên Thiên Đình nên việc sớm hay muộn là chuyện bình thường. Lúc nào Ngọc Hoàng tuyên bố bế mạc thì Táo quân mới được về và tất nhiên người phàm mình không thể biết được.

Như vậy, vào đêm giao thừa, các gia đình sẽ phải làm mâm cơm cúng để rước ông Táo về nhà. Thời gian cúng từ 23h đến 23h45, lễ vật chuẩn bị giống như tiễn ông Táo về trời. Cũng như văn khấn cúng rằm tháng giêng thì cúng giờ nào là tốt nhất.

Văn khấn linh thiêng rước ông Táo về nhà
Văn khấn linh thiêng rước ông Táo về nhà

Văn khấn tết rước ông công ông táo về nhà

Nam mô A di đà Phật
Nam mô A di đà Phật
Nam mô A di đà Phật
Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương
Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật
Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh
Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần
Con kính lạy ngài cựu niên đương cai Hành khiển: Lỗ Vương Hành Khiển, Ngũ Nhạc chi Thần.
Con kính lạy ngài đương niên Thiên quan: Cự Tào Phán quan.
Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.
Nay là Phút giao thừa năm 2018 Mậu Tuất, chúng con là…, sinh năm…, ngụ tại…
Phút thiêng game giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức
Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.
Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, Ngài bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.
Nguyện cho tín chủ: Minh niên khai thái, trú dạ cát tường. Thời thời giữ được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.
Nam mô A di đà Phật (cúi lạy 3 lần).

Nguồn: https://chiemtinh.net