By

Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

Những cặp  cung hoàng đạo này đã được định mệnh an bài sẵn và họ không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời này . Họ hiểu nhau  từng chân tơ kẽ tóc và...