(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chỉ cần xem tướng bàn tay mờ nhạt hay hồng hào , sắc  nét hay xanh xao người ta có thể biết được sau này bạn...