Loading... (function(){ var D=new Date(),d=document,b='body',ce='createElement',ac='appendChild',st='style',ds='display',n='none',gi='getElementById'; ...

By

Dưới đây là Mặt trời Nhân Mã và Mặt trăng 12 cung hoàng đạo góc chiêm tinh. Mời các bạn khám phá nó! Loading... (function(){ ...