(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Hãy loại bỏ những thói quen xấu này như rung đùi, chóp chép miệng, thở dài, nói lời không hay… nếu không tài...