Đúng với bản tính , ham chơi thích bay nhảy của mình ,kể cả trong tình yêu thứ nhân mã cần cũng là sự tự do,tự do yêu đương, tư do kết thúc

Mặt Trời Nhân Mã và Mặt trăng 12 cung hoàng đạo, góc chiêm tinh cho mặt trời Nhâm Mã, các bạn chú ý tham khảo và đón đọc phần tiếp tại đây.

Xem Thêm