Trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều chuyện xảy ra không thể lường trước được, và sự sống này cũng thế, không thể nói trước được ngày mai chúng...

Tháng cô hồn là tháng rất nhiều tà ma, bởi đó là thời điểm Quỷ Môn Quan được mở, các vong hồn được giải thoát khỏi âm ty tìm về cõi dương gian. Trong tháng...

Tháng cô hồn theo quan niệm tâm linh là tháng Quỷ Môn Quan mở cửa, ma quỷ tìm về chốn dương gian để quấy nhiễu, sách lối người còn sống. Để bảo vệ bản...

Trong giáo lý nhà Phật có dạy: Tội bất hiếu là tội lỗi lớn nhất của đời người. Đức Phật từng ví cha mẹ như hai vị Phật trong nhà là Phật Thích Ca và...

Theo giáo lý nhà Phật, nạo phá thai bị coi như một hành động giết người. Tuy nhiên có nhiều người mẹ vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải nạo phá thai. Trong tâm...

Có đôi khi bạn thấy cuộc đời thấy bế tắc, không tìm thấy lối ra, Chiemtinh.net khuyên bạn hãy đọc 11 lời răn của Đức Phật dưới đây sẽ giúp bạn vỡ lẽ...